Til innhold

Avinor Oslo lufthavn - Årets prosjekt

Avinor Oslo lufthavn – Årets prosjekt

Avinor Oslo lufthavn - Årets prosjekt

Avinor Oslo lufthavn – Årets prosjekt er tilrettelagt for morgendagens reiseopplevelser, designet for effektivitet og lave levekostnader. Prosjekt Norge har kåret utbyggingsprosjektet på Avinor Oslo lufthavn (T2) til årets prosjekt for 2016

Datanettverket (IKT infrastrukturen) er et sentralt element i et nybygg, ikke minst på en flyplass, og skal levere tjenester til de fleste aktørene i byggets arealer. For å sikre god samhandling og best mulig koordinering mellom IKT-faget og alle de andre tekniske entreprisene så tidlig som mulig i byggeperioden, valgte Byggherren i utbyggingsprosjektet på Avinor Oslo lufthavn å trekke inn IKT infrastruktur tidlig i prosjekteringsfasen.

Vårt ansvar i prosjektet

Vi ble tildelt IKT infrastruktur-entreprisen i T2-prosjektet, og valgte Skarpe som samarbeidspartner til å gjennomføre leveranseprosjektet. Vårt ansvar omfattet detaljprosjektering og bygging av datanettet i de nye arealene på flyplassen. Skarpe hadde ansvar for prosjektledelse og alle prosjektrelaterte støttefunksjoner (PMO).

I tillegg ble entreprisen tildelt ansvaret for å kartlegge og avklare alle tekniske grensesnitt mellom datanettverket og andre tekniske leveranser som f.eks. sikkerhetskontroll, innsjekkingsautomater, skranker, telefoni, trådløst nett og adgangskontroll. For å sikre en planmessig og tett oppfølging av om lag 40 sideentreprenører, opprettet vi dedikerte roller som Infrastrukturkoordinator og Grensesnittansvarlig.

IKT-entreprisen hadde ansvar for leveranser tilknyttet sideentreprisene for telefoni, monitorer, Private Mobile Radio (PMR) og trådløst nett (WLAN).

Les gjerne mer om prosjektet og gjennomføringen på Skarpes hjemmeside.

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00