Til innhold

Datametrix satser stort i Sverige og Skandinavia

Datametrix satser stort i Sverige og Skandinavia – Kjøper svenske Network Services

(Oslo/Stockholm 30.januar 2017) For å komme enda tettere på kundene og betjene dem på tvers av landegrensene styrker Telenor-eide Datametrix sin svenske satsing ved å kjøpe den svenske nettverks- og sikkerhetsspesialisten Network Services. Datametrix vil etter oppkjøpet ha om lag 460 medarbeidere og en total omsetning på 1,6 MRD NOK, hvorav det svenske markedet vil utgjøre ca. 20 prosent. Ambisjonen er videre vekst i Sverige og Skandinavia

Transaksjonen gjennomføres så snart godkjenning fra konkurransemyndighetene foreligger.

– Dette er et strategisk viktig oppkjøp på vår vei mot å bli en skandinavisk systemintegrator med enhetlig kundebetjening på tvers av landegrensene. Vi skal hjelpe våre lokale, nordiske og internasjonale kunder med å hente ut de gevinstene som økt digitalisering gir i form av innovasjonskraft og forretningsutvikling i årene som kommer, sier administrerende direktør Eivind Hauglie-Hanssen i Datametrix.

Network Services er et spesialistselskap innen data- og telekommunikasjon

Selskapet ble etablert i 2004 og teller i dag 120 ansatte i Stockholm, Göteborg og Malmø og omsatte for 295 MSEK i 2016. Selskapet tilbyr kundetilpassede løsninger og ”managed services” innen nettverk og IT-sikkerhet og sertifiserte konsulenttjenester innen data- og telekommunikasjon.

Datametrix etablerte Daxcom i Sverige i 2013. Selskapet jobber tett sammen med Telenor Sverige, og de har vunnet flere store kontrakter sammen.
Oppkjøpet av Network Services gjør at Datametrix som skandinavisk selskap og Telenor, styrker sin posisjon og tilbud innen nettverk, sikkerhet og konsulenttjenester i det svenske bedriftsmarkedet.

– Ved å slå sammen Daxcom og Network Services får vi en profil og et tjenestetilbud i Sverige som sammenfaller med det vi har hatt i det norske markedet. På samme måte som Telenor og Datametrix i Norge har samarbeidet godt til kundens beste vil nå svenske og skandinaviske kunder få samme muligheter, sier Hauglie-Hanssen.

Helt riktig veivalg

Fredrik Svensson, administrerende direktør i Network Services mener at transaksjonen er helt riktig veivalg for Network Services og deres kunder:
– I vårt interne strategi- og markedsanalysearbeid har vi sett trender som peker i retning av et endret konkurransebilde, med aktører som leverer en helhet til kundene og en teknologiutvikling som går i samme retning. På sikt kunne dette blitt en utfordring for en nisjeaktør som oss. Med den analysen gjort, og etter dialog med Datametrix om hva vi felles kunne få til, har denne sammenslåingen og det nye eierskapet vokst frem som en veldig god og kraftfull mulighet for våre kunder, medarbeidere og eiere.

– Oppkjøpet innebærer en kraftig strategisk satsning på det svenske og skandinaviske markedet. Datametrix, Network Services og Telenor Sverige har kompletterende tjenester og produkter som nå samles slik at kundene kan tilbys helhetlige løsninger – og slik at vi kan betjene våre kunder der de er på tvers av landegrenser. Der hvor mange aktører nå driver outsourcing eller offshoring, styrker vi heller den skandinaviske innsatsen. Vårt fokus er å være tett på kundene, og kjenne og løse deres behov. Vi vet at kundene synes det er attraktivt at tjenester og løsninger produseres der de leveres, sier Hauglie-Hanssen.

– Vi skal være en partner for våre kunder, da følger vi med der de trenger oss. Med oppkjøpet av Network Services har vi lagt på plass en solid grunnmur for å betjene våre kunder i hele Skandinavia, avslutter Hauglie-Hanssen.

For mer informasjon, kontakt:

Administrende direktør Eivind Hauglie-Hanssen i Datametrix, mobil 982 15 295
Administrerende direktør Fredrik Svensson i Network Services, mobil +46734120310

Om Datametrix
Datametrix er en av de fremste spesialistene på IT-infrastruktur og drift i Norge, og sikter på å bli den beste i Skandinavia på leveranse av digitaliseringsløsninger. Vi gir våre kunder effektive og sikre nettverksløsninger som forenkler og trygger kommunikasjon via data, tale og video. Datametrix ble etablert i 1982, har om lag 340 ansatte og omsetter i 2016 for 1,3 milliarder NOK. Selskapet har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim og Tromsø. I tillegg har selskapet datterselskaper i Sverige og Asia.  Daxcom med kontorer i Stockholm og Gøteborg samt Datametrix Singapore Pte Ltd i Singapore.. Datametrix har et mål om videre vekst i det skandinaviske markedet gjennom organisk vekst og oppkjøp.. Datametrix er et heleid datterselskap av Telenor.

 

Om Network Services
Network Services er et privateid spesialistforetak innen data og telekommunikasjon som omsatte for 295 MSEK i 2016. Selskapet ble grunnlagt i 2004, og er i dag 120 ansatte på kontorene i Stockholm, Göteborg og Malmö. Selskapet tilbyr kundetilpassede løsninger og ”managed services” innen nettverk og IT-sikkerhet og sertifiserte konsulenttjenester innen data- og telekommunikasjon. Visjonen har siden starten vært å bygge og utvikle Nordens viktigste nettverk. Selskapets ca. 350 kunder er kommunikasjonsintensive virksomheter i alle bransjer. Network Services har også virksomhet i offentlig sektor med et femtitalls kommuner og statlige etater som kunder.

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00