Til innhold

Frykter ikke at jobben ryker på grunn av digitalisering

(Oslo 11. september 2017) Frykter ikke at jobben ryker på grunn av digitalisering

Bare hver tiende nordmann frykter at den teknologiske utviklingen og digitaliseringen vil gjøre jobben deres overflødig. – Urovekkende og betryggende på samme tid, mener Jan Petter Torgersrud, leder Innovasjon og konseptutvikling i Telenor Inpli.

Frykter ikke at jobben ryker på grunn av digitalisering

Det har nesten ikke vært mulig å lese aviser eller være på seminarer de siste par årene uten å få høre spådommer om at roboter og datamaskiner vil gjøre jobber og arbeidsplasser overflødig.

Men ifølge en fersk undersøkelse blant yrkesaktive som InFact har utført for Telenor Inpli virker det ikke som dette skremmer norske arbeidstakere; kun 9,4 prosent frykter at de blir gjort overflødige.

– Det bra at man ikke lar seg skremme av den teknologiske utviklingen. Men det er hevet over enhver tvil at arbeidslivet og måten vi gjør ting vil endre seg mer og raskere de neste ti årene enn noensinne før, sier Jan Petter Torgersrud i Datametrix.

–  Teknologi og digitalisering vil endre arbeidslivet for mange. Det vil også åpne for nye jobber og muligheter, men kan også by på utfordringer når det gjelder arbeidstakeres kunnskap. Selv om man ikke blir digitalisert bort eller erstattet av roboter, vil arbeidslivet kreve at arbeidstakerne har en helt annen kompetanse enn i dag, sier Torgersrud.

Overflødige som følge av den teknologiske utviklingen

7 av 10 arbeidstagere sier at de ikke frykter å bli overflødige som følge av den teknologiske utviklingen. Mens 1 av 10 er verken/eller og 1 av 10 ikke vet. Det er ikke kjønns- eller aldersforskjeller av betydning. Bortsett fra at de over 65 år i noe større grad frykter at jobben blir overflødig.

–  Når vi tolker tallene må vi ta hensyn til at det er mange store yrkesgrupper i samfunnet, som sykepleiere, lærere og håndverkere hvor det er vanskelige å se for seg at roboter og digitalisering kan erstatte mennesket. Det er nok en grunn til den lave andelen som gir uttrykk for at de er redd for å bli overflødige, sier Jan Petter Torgersrud.

Vil gjøre mange jobber overflødige

Digitaliseringen vil gjøre mange jobber overflødige, andre vil bli berørt i mindre grad, og det vil også skape nye muligheter. Både ledere og medarbeidere må spille på lag med teknologien og erkjenne at dette er et kraftfullt verktøy som vil endre arbeidsmarkedet.

–  Det vi vet er at det blir stadig flere digitale hjelpemidler og digitale arbeidsprosesser innen mange yrker.  Så selv om selve jobben eller stillingen ikke blir overflødig, vil kravet til kunnskap og kompetanse for å utføre arbeidsoppgavene være helt annerledes kun få år frem i tid. I fremtiden kan maskiner utføre definerte rutineoppgaver, men de kan aldri erstatte menneskets evne til empati, kreativitet, nytekning og innovasjon, sier Torgersrud.

Lærevillighet, endringsvilje og kompetanseheving

–  Den viktigste måten å møte den teknologiske utviklingen på er med lærevillighet, endringsvilje og kompetanseheving og forventning snarere enn frykt. Hvis ikke risikerer man å bli utkonkurrert –  ikke av roboter og datamaskiner, men av yngre arbeidstakere med riktigere kompetanse og innstilling, sier Torgersrud.

Den landsdekkende undersøkelsen er utført av InFact i juni 2017. 1035 intervjuer er gjennomført, hvorav 695 er i jobb.

For mer informasjon, kontakt:

Jan Petter Torgersrud, Leder Innovasjon & Konseptutvikling i Datametrix, mobil 97072900

Om Telenor Inpli

Telenor Inpli er en av de fremste spesialistene på nettverksinfrastruktur og drift i Norge. Og vi tar sikte på å bli den beste i Skandinavia på leveranse av digitaliseringsløsninger. Vi gir våre kunder effektive og sikre nettverksløsninger som forenkler og trygger kommunikasjon via data, tale og video. Selskapet ble etablert i 1982 og har i dag omtrent 340 ansatte i Norge, og omsatte i 2016 for 1,3 milliarder NOK. Selskapet har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Tromsø og Singapore. I tillegg har selskapet datterselskaper i Sverige.  Telenor Inpli er et heleid datterselskap av Telenor.

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00