Til innhold

Storkontrakter med Oslo Kommune

Storkontrakter med Oslo Kommune – Tilrettelegger for digitalisering av Oslo kommunes tjenester

(Oslo 23. januar 2017) Oslo kommune og vi har inngått to viktige avtaler i påvente av kommunens nye, store driftsavtale. De midlertidige avtalene gjelder nettverksutstyr og telefonidrift.

– Dette gjør oss til en viktig samarbeidspartner i arbeidet med å digitalisere Oslo kommune. Derfor er vi veldig stolte av at Oslo kommune har bestemt seg for å fortsette samarbeidet med oss, sier vår administrerende direktør, Eivind Hauglie-Hanssen.

Vi har vært leverandør til Oslo kommune i seks år, og nå fått fornyet tillit. Den ene avtalen er knyttet til kjøp av nettverksutstyr, og har en estimert årlig verdi på 60 millioner kroner. Den andre dreier seg om drift av telefoniløsninger, og har en årlig verdi på 2,5 millioner kroner. Begge kontraktene har et omfang på 2+1+1 år

Samfunnskritisk infrastruktur

– Vi er fornøyde. Gjennom våre avtaler har vi fått dekket svært viktige behov for kommunens IKT-drift. Datametrix har også tidligere levert i henhold til våre krav og forventninger, sier etatsdirektør Marit Forseth i Utviklings- og kompetanseetaten, som bærer hovedansvaret for kommunens IKT-infrastruktur.

Avtalen om nettverksutstyr er sentral i arbeidet med å bygge og modernisere den digitale infrastrukturen i Oslo kommune.

– Dette er svært viktig arbeid som berører innbyggere over hele kommunen. Det er inspirerende å få lov til å være med å bygge samfunnskritisk infrastruktur på dette nivået, sier Hauglie-Hanssen.

Kommunens digitale grunnmur

Hauglie-Hanssen fortsetter:

 – Vi bygger den digitale grunnmuren i Oslo kommune. Det dreier seg om å tilrettelegge for digitalisering av kommunens tjenester. For innbyggernes vedkommende betyr dette for eksempel at det lettere kan tas i bruk ny læringsteknologi på skoler og i barnehager. Eller at den digitale infrastrukturen fungerer sømløst på sykehjem. Dette er ting som berører Oslo-beboere hver eneste dag, sier han.

Avtalen om drift og support av telefoniløsninger er også viktig for Oslo kommune. Sentrale samfunnsfunksjoner som legevakt, brannvesen og sykehjem er avhengig av at dette fungerer.

Vi har også vunnet en tredje kontrakt med Oslo kommune, en driftskontrakt, sammen med sitt eierselskap Telenor.

– Disse tre avtalene sett under ett, gjør oss i stand til å proaktivt drifte hele den digitale grunnmuren til Oslo kommune på en effektiv og optimal måte, avslutter Hauglie-Hanssen.

For mer informasjon, kontakt:

Administrerende direktør Eivind Hauglie-Hanssen, e-post eivind.hauglie-hanssen@telenorinpli.no, mobil 982 15 295

Om oss

Vi er en av de fremste spesialistene på IT-infrastruktur og drift i Norge. Og vi sikter på å bli den beste i Skandinavia på leveranse av digitaliseringsløsninger.  Vi gir våre kunder effektive og sikre nettverksløsninger som forenkler og trygger kommunikasjon via data, tale og video.

Vi ble etablert i 1982, har om lag 340 ansatte og omsetter i 2016 for 1,3 milliarder NOK.  Selskapet har hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Tromsø og Singapore i tillegg til datterselskap med kontorer i Stockholm og Gøteborg.  Vi har et mål om videre vekst i det skandinaviske markedet gjennom organisk vekst og oppkjøp.

Spisskompetanse innen teknologi er vårt fundament. Vi samarbeider med noen av verdens ledende utstyrsleverandører, og er Cisco Gold Partner og Microsoft partner i tillegg til en rekke andre partnerskap og

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00