Til innhold
Telenor Inpli og Telenor bedrift samlokaliseres

Vi slås sammen med Telenor

Vi har siden 2008 vært 100% Telenor eid, og fusjoneres nå med Telenor Norge. Sammenslåingen er fortsettelsen på et allerede veletablert samarbeid og målet er å styrke leveranser til bedrifter og offentlig sektor, og tilby et samlet verdiforslag til markedet.

Telenor Inpli og Telenor bedrift samlokaliseres

Vi slås sammen med Telenor og samlokaliseres på Fornebu. Fusjonen trådte i kraft fra 1. januar 2019

Hva betyr dette for deg som kunde?

Telenor Inpli AS, organisasjonsnummer 975993108, ble fusjonert med Telenor Norge, organisasjonsnummer 976967631, med virkning fra 1.januar 2019. Fra samme dato opphørte Telenor Inpli AS å eksistere som egen juridisk enhet.

Alle avtaler blir automatisk og uforandret overført til det fusjonerte selskapet. Løsninger og tjenester du har fått levert fra oss i Telenor Inpli videreføres, og komplementeres med tilbudet fra Telenor forøvrig. Du forholder deg til samme avtale som du har hatt med oss frem til nå. Det blir ingen endringer bortsett fra at du fra årsskiftet må forholde deg til et nytt selskapsnavn (Telenor Norge), et nytt organisasjonsnummer og nye bankdetaljer.

Fakturaer utstedt i 2018 betales til Telenor Inpli som vanlig.  Fakturaer med fakturadato fra og med 1. januar 2019 skal betales til nytt organisasjonsnummer og ny bankkonto. Riktig bankkontonummer vil framgå av fakturaene.

Du vil oppleve at det tar litt tid å overføre vår tilstedeværelse i digitale kanaler, men på sikt vil du finne oss på www.telenor.no/bedrift

Har du spørsmål om hva dette betyr for ditt samarbeid med oss, kan du ta kontakt med din kundeansvarlig eller sende en e-post til customer.operations@telenorinpli.com

Kontaktpunkter er de samme og e-post adresser består inntil videre.

Tekniske henvendelser:
support@telenorinpli.com

Merkantile henvendelser:
customer.operations@telenorinpli.com

Har du tilgang til vår kundeportal, kan du logge saker og se fakturakopier her.

Telenor Inpli og Telenor bedrift samlokaliseres

Ny besøksadresse:
Snarøyveien 30, 1360 Fornebu

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00