Til innhold

Bransjer

Vi i Telenor Inpli har kompetansen som skal til for å løse ulike og sammensatte problemstillinger i en rekke ulike bransjer. Vi kan hjelpe deg å se mulighetene og å realisere potensialet for å skape endring, vekst og en virksomhet som er forberedt på fremtiden.

Offentlig sektor

Vi har solid erfaring i leveranser av nettverksteknologi og samhandlingsløsninger til offentlig sektor og kommuner i hele landet, og ser at flere nå endrer fokus fra kundeunike løsninger til IT levert som en tjeneste.

Les mer
Utdanning

Utdanning

Vi har lang erfaring med design og implementering av sømløs og smidig nettverksinfrastruktur hvor man kan bevege seg rundt uten å koble seg av og på.

Les mer
Bank, finans og forsikring

Bank, finans og forsikring

Vi har lang erfaring i å levere forretningskritisk nettverksinfrastruktur til bransjen, og vi blir gjerne din proaktive partner i din digitaliseringsprosess.

Les mer
Kraft

Kraft

Vi kan vise til lange relasjoner til mange aktører i bransjen, og tilbyr innovasjonsprosesser, rådgivning, implementering og drift av nettverksinfrastruktur og sikkerhetsløsninger.

Les mer
Industri

Industri

En viktig byggekloss for å nærme seg dette er en digital grunnmur hvor de ulike delene i din verdikjede kan kommunisere på en sikker og effektiv måte. Vi bidrar gjerne i innovasjonsprosjekter og har lang erfaring i design av nettverk- og sikkerhetsløsninger.

Les mer
Havbruk

Havbruk

Vi har utviklet et helhetlig konsept for konnektivitet til havs, som legger grunnlaget for digitalisering og effektivisering av havbruksnæringen.

Les mer
Retail

Retail

Vi har god kjennskap til utfordringene retailbransjen står overfor, og har levert solid nettverksinfrastruktur til mange aktører i bransjen

Les mer

Helse

Når helse-Norge skal digitaliseres med elektroniske dokumenter og overføring av sensitiv informasjon, blir sikkerhet og solid nettverksinfrastruktur en premissgiver for å lykkes.

Les mer
olje og gass

Olje og Gass

Vi har lang erfaring innen bransjen med infrastruktur, fokus på nettverk og sikkerhet. I vår rolle som rådgiver bistår vi med å tilrettelegge grunnmuren for digitalisering, effektivisering og optimalisering for våre kunder.

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00