Til innhold
Havbruk

Havbruk

Vi har utviklet et helhetlig konsept for konektivitet til havs, som legger grunnlaget for digitalisering og effektivisering av havbruksnæringen.

Digitalisering av havbruksnæringen

Havbruksnæringen vokser raskt.  Mange steder er det ønskelig å flytte fiskeoppdrettsanleggene lenger ut til havs. Miljøspørsmål, lakselus og mangel på automatisering kan bremse industriens vekst. En forutsetning for å digitalisere havbruksnæringen er å få merdene på nett.  Når merdene er på nett kan foringsprosessene automatiseres, fiskehelsen overvåkes, og antall fisk og størrelse kontrolleres. Med dette legges det til rette for fjernarbeid og forenkling og automatisering av prosesser.

Kundereferanser

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00