Til innhold
Helse

Helse

Når helse-Norge skal digitaliseres med elektroniske dokumenter og overføring av sensitiv informasjon, blir sikkerhet og solid nettverksinfrastruktur en premissgiver for å lykkes.

Digital hverdag i helsesektoren

Helseforetakene skal møte pasientenes behov og samfunnets utfordringer innen helsesektoren. De er avhengig av et moderne nettverk og gode teknologiske løsninger. Dette for å sikre at de ansatte har en effektiv arbeidsdag, og at pasientopplevelsen blir best mulig. Stadig flere enheter kobles på nett, både teknisk utstyr, sensorer og arbeidsverktøy. Pasientene og besøkende ønsker seg tilgang til gjestenett der de kan koble opp sine enheter. Når helse-Norge skal digitaliseres med elektroniske dokumenter og overføring av sensitiv informasjon, blir sikkerhet og solid nettverksinfrastruktur en premissgiver for å lykkes.

Kundereferanser

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00