Til innhold
Kraft

Kraft

Vi kan vise til lange relasjoner til mange aktører i bransjen, og tilbyr innovasjonsprosesser, rådgivning, implementering og drift av nettverksinfrastruktur og sikkerhetsløsninger.

Kraft – En bransje i endring

En bransje bestående av kraftprodusenter og kraftdistributører som leverer kritisk infrastruktur, er underlagt strenge regulatoriske krav (beredskapsforskriften). Bransjen står overfor store endringer i en tid der mye kan og skal digitaliseres. Solide nettverk- og sikkerhetsløsninger er svært viktig når kraftverk, bioanlegg og trafostasjoner nå digitaliseres. Vi har god kjennskap til kravene til driftskontrollsystemer og kan hjelpe med helhetlige løsninger som sikrer systemet i henhold til lovpålagte krav.

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00