Til innhold

Offentlig sektor

Vi har solid erfaring i leveranser av nettverksteknologi og samhandlingsløsninger til offentlig sektor og kommuner i hele landet, og ser at flere nå endrer fokus fra kundeunike løsninger til IT levert som en tjeneste.

Tilrettelegging for innbyggerne

Innbyggerne forventer tilgang på digitaliserte tjenester der de befinner seg. For det offentlige vil det være viktig å tilrettelegge informasjon om tjenester til innbyggerne på en effektiv og enkel måte.  Det kan dreie seg om formidling av tjenestetilbud innen barnehage, kultur og fritid, transport og parkering, vann og avløp, sosiale tjenester, skatt og næring eller plan og bygg for å nevne noe. Innbyggerne forventer å ha tilgang til digitale tjenester via trådløst nett i det offentlige rom.

 

Kundereferanser

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00