Til innhold
Andre

Samferdsel

Digitalisering, smart mobilitet, autonome kjøretøy, bildeling og nye bruksmønstre vil endre måten vi bruker transport og samferdsel.

Samferdsel

Velfungerende transport- og samferdselssystemer er avgjørende for optimal utvikling av næringsliv og bosetting i hele landet. Offentlig infrastruktur må rustes opp og effektiviseres for å møte fremtidens utfordringer. De ulike aktørene i bransjen søker oppgradering av og ny teknologi for å tilrettelegge for kundenes behov. Vi har god kjennskap til utfordringene samferdselsnæringen står foran, og har levert solid nettverksinfrastruktur og kommunikasjonssystemer til mange aktører i bransjen.

Kundereferanser

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00