Til innhold
CoastHub

CoastHub

En forutsetning for å digitalisere havbruksnæringen er å få merdene på nett

Merdene på nett - Digitalisering av havbruksnæringen

En forutsetning for å digitalisere havbruksnæringen er å få merdene på nett

Havbruksnæringen i dag kjennetegnes ved at det er mange små lokale aktører som leverer kommunikasjonstjenester langs kysten. Vi har erfart at det nå er et ønske fra næringen å få samlet alle disse tjenestene til en enhetlig leveranse. I samarbeid med Telenor og Norkring, er vi i ferd med å etablere et konsept for dette.

Konseptet består i å utnytte maststrukturen til Norkring og Telenor langs kysten for å få havbruksanleggene på nett. Det vil gi oss markedets største geografiske nedslagsfelt. I tillegg vil det gjøre oss i stand til å bygge et robust og redundant nett. Dette blir viktig for å hjelpe næringen med sine digitaliseringsstrategier.

CoastHub er inne i en «Proof of Concept» (PoC) fase, der vi tester samspillet mellom de ulike tekniske løsningene som inngår i leveransen.

Vi vil levere CoastHub som en tjeneste.

CoastHub er integrert med Telenor sitt Nordic Connect som gir en komplett kommunikasjonsløsning for havbruksnæringen.

Innovasjon

Ønsker du å vite mer om digitalisering av havbruket?

Kontakt oss gjerne. Vi er her for deg!

Kontakt oss

Ønsker du å lese mer om digitalisering av havbruket?

Da kan vi anbefale deg å få med deg disse artiklene:

Les hva vår Digital Concept Architect, Henning Elvestad, har å si om digitalisering av havbruket.
Det digitale havbruket

iLaks skriver om vår primus motor og ildsjel bak prosjektet CoastHub
Vil få merdene på nett gjennom digitalisering: – Man må gjøre næringen mer sexy

Våre partnere i prosjektet

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00