Til innhold
IT-sikkerhet

Smart Sikkerhet

Trusselbildet er i konstant endring, og det er vi også - Sikkerhet ende til ende

Vårt sikkerhetskonsept

Beskytt – Detekter – Analyser – Responder
De fleste virksomhetene har digitalisering høyt på agendaen, mens sikkerhet står lenger ned. Det gjør dem til attraktive mål for ondsinnede aktører. Vi ser også at dagens sikkerhetsmarked består av mange aktører, produkter og fagfelt. Dette resulterer i fragmenterte løsninger basert på siloer av informasjon. Høyt tempo og avanserte trusler i konstant endring utfordrer sikkerhetsmarkedet og gjør det uoversiktlig for deg som kunde. I tillegg er det et vell av sikkerhetsprodukter og -tjenester i det profesjonelle markedet. Mange virksomheter har løsninger fra ulike produsenter. Liten eller ingen informasjonsutveksling mellom løsningene reduserer muligheten for å se trusler og hendelser i en større sammenheng. Det er vanskelig å orientere seg, få oversikt over muligheter raskt, og holde seg oppdatert i samme tempo som truslene oppstår.

Smart Sikkerhet

Ønsker du å høre mer om vårt sikkerhetskonsept?

Ta kontakt for en betryggende sikkerhetsprat. Vi er her for deg!

Kontakt oss

Integrasjon, automasjon, intelligens og innsikt

Vi ønsker å tilby en helhetlig sikkerhetsarkitektur basert på et fåtall markedsledende produsenter. Noe som vil sikre god og sikker flyt av informasjon mellom funksjonalitetsområder i sikkerhetsarkitekturen og dynamisk håndtering av nye trusler. Vårt sikkerhetskonsept innehar fire egenskaper i et arkitektonisk perspektiv, integrasjon, automasjon, intelligens og innsikt. Helheten av disse fire egenskapene bidrar til proaktivitet. Dette vil kunne hjelpe deg å sikre deg mot avanserte, fremtidige cyberangrep på din bedrift og sensitive informasjon.

Denne sikkerhetsarkitekturen skal sikre en dynamisk, rekonfigurerene arkitektur som endrer seg i takt med trusselbildet som blir observert globalt, nasjonalt og lokalt i kundens infrastruktur. Oppdateringer av komponenter ved sikkerhetshendelser gjøres gjerne ved hjelp av automasjon.

Smart Sikkerhet

Beskytt – Detekter – Analyser – Responder

Vårt sikkerhetskonsept bygger på ende-til-ende sikkerhet fra mobil og endepunkter til nettverk, applikasjoner og skytjenester. Det består av en rekke enkeltstående tjenester som kan settes sammen og skreddersys, i form av å sette sammen ulike tjenester, for din virksomhet. Det finnes mulighet for å tilpasse tjenestene til ønsket kapasitet, eventuelle opsjoner, andre integrasjoner og SLA-avtale (Service Level Agreement). Vårt Security Operational Center er din operasjonelle partner og det som knytter sammen de ulike sikkerhetstjenestene vi tilbyr.

Komponenter i Smart Sikkerhet

 • – Incident Response Team
 • – Vulnerability Analysis
 • – Identity Access Control
 • – Next-Generation Firewall
 • – Secure DNS
 • – E-mail Security
 • – Security Collaboration
 • – Cloud Security
 • – Secure Cloud Connect
 • – DDOS
 • – Web Security
 • – Security Monitoring
 • – National Threat Intelligence – TSOC
 • – Global Threat Intelligence – TALOS
 • – Local Threat Intelligence – NOC og SOC

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 50