Til innhold

Smart Sikkerhet

Trusselbildet er i konstant utvikling, og det er vi også – Smart Sikkerhet ende-til-ende gir deg beskyttelsen du trenger for å sikre dine verdier.

Smart Sikkerhet

Vårt sikkerhetskonsept – et rådgivningskonsept

De fleste virksomhetene har digitalisering høyt på agendaen, mens sikkerhet står lenger ned. Det gjør dem til attraktive mål for ondsinnede aktører. Vi ser også at dagens sikkerhetsmarked består av mange aktører, produkter og fagfelt. Dette resulterer i fragmenterte løsninger basert på siloer av informasjon. Høyt tempo og avanserte trusler i konstant endring utfordrer sikkerhetsmarkedet og gjør det uoversiktlig for deg som kunde. I tillegg er det et vell av sikkerhetsprodukter og -tjenester i det profesjonelle markedet. Mange virksomheter har løsninger fra ulike produsenter. Liten eller ingen informasjonsutveksling mellom løsningene reduserer muligheten for å se trusler og hendelser i en større sammenheng. Det er vanskelig å orientere seg, få oversikt over muligheter raskt, og holde seg oppdatert i samme tempo som truslene oppstår.

Smart Sikkerhet

Beskytt – Detekter – Analyser – Responder

Vi ønsker å tilby en helhetlig sikkerhetsarkitektur basert på et fåtall markedsledende produsenter. Noe som vil sikre god og sikker flyt av informasjon mellom funksjonalitetsområder i sikkerhetsarkitekturen og dynamisk håndtering av nye trusler. Vårt sikkerhetskonsept innehar fire egenskaper i et arkitektonisk perspektiv, integrasjon, automasjon, intelligens og innsikt. Dette sørger for beskyttelse, deteksjon, analyser og grunnlag for respons. Helheten av disse fire egenskapene bidrar til proaktivitet. Hvis du som selskap har kontroll på disse fire elementene, enten selv eller via partnere, så har du et godt grunnlag for å ivareta sikkerheten. Dette vil kunne hjelpe deg å sikre deg mot avanserte, fremtidige cyberangrep på din bedrift og sensitive informasjon.

Denne sikkerhetsarkitekturen skal sikre en dynamisk, rekonfigurerene arkitektur som endrer seg i takt med trusselbildet som blir observert globalt, nasjonalt og lokalt i kundens infrastruktur. Oppdateringer av komponenter ved sikkerhetshendelser gjøres gjerne ved hjelp av automasjon. Din sikkerhet består av mer enn produkter og tjenester. Det handler også om rutiner, kultur og kompetanse i hele organisasjonen.

 • Beskytt

  Du må beskytte brukere og infrastruktur

 • Detekter

  Du må ha funksjonalitet som evner å detektere eller oppdage når noen kommer på innsiden

 • Analyser

  Når noen har kommet på innsiden er det viktig å gjøre en analyse av situasjonen før man tar aksjon. Hvem er inne, hva er de ute etter, har de fått tak i noe informasjon, hvordan kom de seg inn?

 • Responder

  Hva gjør vi nå, overvåker vi, kaster de ut?
  Responsplan – du må ha en plan på hvem som gjør hva når man får et sikkerhetsbrudd. Hvem varsler myndighetene? Hvem snakker med media hvis de fatter interesse for dette? Du må ha kontroll over ressurser og dataflyt. Og ikke minst, hva gjør du for å holde hjulene og butikken i gang. I tillegg så er det viktig å øve på disse situasjonene.

Sikkerhetsledelse

Sikkerhetsledelse

Via vår governance modell tilbyr vi våre kunder sikkerhetsledelse for å sette fokus på de viktige oppgavene på riktig nivå, helt fra operasjonelt nivå til strategisk nivå med kundens ledelse.

Innsikt

Innsikt

trenger du et bilde av hvordan statusen er akkurat nå? Da kan vi tilby vår Innsikt rapport som setter fokus på kulturen blant de ansatte, samtaler med ledelsen for å se hvordan fokuset på IT-sikkerhet her hos dem. På den faktabaserte siden setter vi opp sensorer som for å se på hvilken trafikk dere har ut mot internett og hva som skjer på innsiden av nettet deres og ser om det er noen kjente sårbarheter som ikke er tettet.

Smart Sikkerhet

Vårt sikkerhetskonsept bygger på ende-til-ende sikkerhet fra mobil og endepunkter til nettverk, applikasjoner og skytjenester. Det består av en rekke enkeltstående tjenester som kan settes sammen og skreddersys, i form av å sette sammen ulike tjenester, for din virksomhet. Det finnes mulighet for å tilpasse tjenestene til ønsket kapasitet, eventuelle opsjoner, andre integrasjoner og SLA-avtale (Service Level Agreement). Vårt Security Operation Center er din operasjonelle partner og det som knytter sammen de ulike sikkerhetstjenestene vi tilbyr.