Til innhold
Brand story

Brand story

Vår jobb er å bygge den digitale infrastrukturen som får alt til å henge sammen. Vi leverer de tjenestene som får hverdagen din til å fungere.

Vår Brand story

Uten oss stopper hverdagen

Alt henger sammen med alt. Limet som holder det hele sammen, er samfunnets infrastruktur. Veiene du kjører på, strømnettet, flyplassene og rørene i bakken. Alt vi tar for gitt, men som aldri må bli en selvfølge.

I tillegg til denne fysiske infrastrukturen har samfunnet blitt stadig mer avhengig av en grunnmur som vi ikke ser, men som alltid er der; den digitale.

Uten den stopper arbeidsplassen, skolene, flyene og hverdagen din opp.

Vår jobb i Telenor Inpli er å bygge denne digitale infrastrukturen. Vi leverer de tjenestene som får hverdagen din til å fungere. Og vi realiserer potensialet i et godt og trygt samfunn.

For det handler ikke bare om å smøre hjulene i samfunnsmaskineriet. Det handler om å strekke seg mot en verden som er bedre for alle. Den digitale infrastrukturen er forutsetningen for utvikling, innovasjon og nytenkning i et samfunn der alle får dekket sine behov og realisert sitt potensial.

Brand story

Vi har vært med å bygge det moderne samfunnet

Vi er en skandinavisk leverandør av nettverks- og sikkerhetsløsninger. Og vi har vært med på å bygge den infrastrukturen som det moderne samfunnet hviler på. Vår historie går tilbake til 1982, da Datametrix ble etablert. I 2008 ble vi overtatt av Telenor og i januar 2019 ble vi slått sammen til et selskap med Telenor Norge. Sammenslåingen er fortsettelsen på et allerede veletablert samarbeid. Målet er å styrke leveranser til bedrifter og offentlig sektor, og tilby et samlet verdiforslag til markedet.  Løsninger og tjenester du har fått levert fra Telenor Inpli, herunder kompetanse og fokus på Cisco videreføres, og komplementeres med tilbudet fra Telenor forøvrig.

Verdiskapning og vekst

Vi leverer virksomhets- og samfunnskritiske tjenester innen nettverk og sikkerhet – og løsninger som legger til rette for og skaper samhandling i moderne, nordiske virksomheter.

Vi er en strategisk partner og rådgiver som forstår din bransje, dine utfordringer og dine muligheter. Vi er erfarne, kunnskapsrike og i forkant. Gjennom smart bruk av ny teknologi og innsikt i kundenes innovasjonspotensial, bidrar til vi verdiskapning og vekst.

Brand story

Innsikt og kompetanse

Vi tror på betydningen av nærhet i relasjoner, enten det gjelder våre kunder eller våre ansatte. Vi ser verdien av kunnskap og vi vet at morgendagens suksesser bygger på erfaringene vi har gjort oss i prosjekter som allerede er gjennomført.

Derfor er vårt kundeløfte at vi skal levere merverdi gjennom innsikt og kompetanse.

Det klarer vi fordi vi er tett på, til å stole på og fordi vi leverer løsninger som dekker dine behov i dag og i fremtiden.

 

Verdiene vi tror på, er med på å drive oss fremover:

Keep promises
Vi holder det vi lover og leverer alltid til avtalt tid.  Vi er handlekraftige, initiativrike og ett skritt foran.

Be respectful
Vi omfavner mangfold og respekterer hverandres synspunkter.

Make it together
Vi har tillit til hverandre og er stolte av det vi får til sammen.  Vi deler erfaringer, jobber tverrfaglig og dyrker læringskultur.

Keep exploring
Vi er åpne og nysgjerrige på teknologiske muligheter, utfordrer det etablerte og våger det ukjente.  Vi ser muligheter, dyrker partnerskap og inspirerer våre kunder.

 

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00