Til innhold
Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

Selskapet er sertifisert som Miljøfyrtårn. Hva betyr det?

Vi er et selskap som tar samfunnsansvar og er sertifisert som miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn

Det betyr at vi har et bevisst forhold til de miljøkonsekvenser selskapets daglige virksomhet kan påføre miljøet. Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen.

 

Miljøfyrtårn

 

Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe. For å nå framtidens lavutslippssamfunn har alle et ansvar, både enkeltindivider, myndigheter, og bedrifter. Vi tar dette ansvaret på alvor og er en sertifisert bedrift.

6 gode grunner til å bli miljøfyrtårn

  • Ta samfunnsansvar
  • Gå foran – vis verden at fremtidens løsninger er bærekraftige
  • Driv smart virsomhetsstyring
  • Sett miljømål og skap resultater
  • Sikre godkjent miljødokumentasjon til bruk i anbudsprosesser
  • Reduser virksomhetens sykefravær

Ønsker du å vite mer om å bli en sertifisert miljøfyrtårnbedrift slik som oss, da er det lurt å lese seg opp på temaet.

 

Miljøfyrtårn

 

Ta gjerne en kikk på vår miljørapport hvis du er opptatt av miljø.

Vi er også medlem av merkeordningen Grønt punkt. Det vil si at vi tar ansvar for emballasjen for det vi importerer.
Grønt Punkt er et non-profit selskap som sørger for finansiering av returordningene for emballasjetypene glass, plast, metall, kartong, drikkekartong og bølgepapp.

 

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00