Til innhold

Om oss

Vi er her for deg

Vi bygger den digitale grunnmuren du trenger for å digitalisere, innovere og skape nye forretningsmuligheter. Som en ledende skandinavisk leverandør av løsninger innen nettverk og sikkerhet, ­­leverer vi virksomhetskritisk it-infrastruktur til sentrale samfunnsaktører og bidrar til utvikling av viktige samfunnsfunksjoner.  

Vi er nå fusjonert med Telenor Norge. Sammenslåingen er fortsettelsen på et allerede veletablert samarbeid og fusjonen trådte i kraft 1. januar 2019.  Målet er å styrke leveranser til bedrifter og offentlig sektor, og tilby et samlet verdiforslag til markedet.  Løsninger og tjenester du har fått levert fra Telenor Inpli, herunder kompetanse og fokus på Cisco videreføres, og komplementeres med tilbudet fra Telenor forøvrig.

Sikre veivalg

Vi har vært med på å etablere den digitale grunnmuren som det moderne samfunnet i Norge og Sverige er bygget på. For selv om navnet er nytt, er røttene lange og erfaringen stor. Datametrix ble etablert allerede i 1982. Selskapet har vært ledende innen nettverk og sikkerhet i vårt marked.

Denne erfaringen kombinert med dyptgående innsikt i teknologier, teknologiske trender og samfunnstrender gjør at vi mestrer dagens og fremtidens krevende forretningsmiljø. Vi forstår det og kan bistå våre kunder med å foreta sikre veivalg.

Veivalg for i dag og for fremtiden.

Utvikling og innovasjon

Vi har blikket rettet mot fremtiden.

Men skal man mestre utvikling og innovasjon er kompetanse, innsikt og erfaring avgjørende. I mer enn 30 år har vi ligget i forkant av utviklingen og bistått kunder gjennom flere teknologiskifter.

Nå når kreftene av to selskap forenes og tilhørigheten til og samarbeidet med Telenor tydeliggjøres og styrkes, blir slagkraften og markedsposisjonen sterkere enn noensinne.

 

Verdiskapning for våre kunder

Dette resulterer i at vi leverer verdiskapning til våre kunder. Gjennom smartere bruk av teknologi, mer effektive prosesser og ved å alltid å se rundt neste sving i jakten på den beste løsningen på dine utfordringer.

Vårt fundament ligger i sterk kompetanse på sikkerhet, infrastruktur og nettverksløsninger, og vi skal kjennetegnes som en smidig, løsningsorientert og strategisk partner. Vi skal være din rådgiver – og med oss på laget vil du få helhetlige løsninger som har fokus på hele virksomhetsarkitekturen.

Nettverk og sikkerhet

Vii leverer tjenester innenfor to kjernekompetanseområder:

Kommunikasjon

I tillegg til kjerneområdene leverer vi også samhandlingsløsninger til våre kunder.

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00