Til innhold
Security Operation Center

IT-sikkerhet

Vi ruster deg for en stadig mer kompleks IT-infrastruktur i et trusselbilde som er i konstant endring

IT-Sikkerhet

Vi ønsker å gjøre det enklere for deg å sikre deg mot cyberkriminalitet
Brukere aksesserer tjenester fra forskjellige enheter, når som helst og fra hvor som helst. Stadig flere forretningskritiske tjenester integreres i nettverket, og kravene til tilgjengelighet på tjenestene øker. Samtidig øker både forekomsten og kompleksiteten til skadevare og datainnbrudd. Presset fra cyberkriminelle bidrar til at det må tenkes nytt om hvordan vi sikrer våre digitale verdier og IT-sikkerhet må få større fokus.

Alt du trenger å vite om cybersikkerhet

Proaktivitet, innsikt og automasjon
Forutsetningen for effektive sikkerhetstiltak er proaktivitet, innsikt og automasjon. Proaktiviteten oppnås ved å ligge i forkant og holde seg oppdatert. Innsikt oppnås ved å innhente riktig type informasjon fra IT-infrastrukturen og analysering av denne. Automasjonen oppnås ved at komponenter mottar informasjon ved sikkerhetshendelser og automatisk oppdaterer seg for å tette sikkerhetshull. Vi kan være proaktive, skaffe denne innsikten og gi deg råd i de ulike fasene i sikkerhetsarbeidet.

Sikkerhet ende til ende

Les mer om vårt sikkerhetskonsept og tjenestene vi tilbyr innen IT-sikkerhet

Kundereferanser

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00