Til innhold
Helsesjekk LAN

Helsesjekk LAN

Sørger for nyttig kartlegging av lokal nettverksinfrastruktur

Hvorfor velge helsesjekk LAN?

Helsesjekk LAN består av tre deler: innsamling av data fra alle inkluderte nettverkskomponenter; analyse av den innhentede dataen hvor viktige krav til både sikkerhet, stabilitet og skalerbarhet i nettverket blir vurdert; og en rapportutarbeidelse som på en oversiktlig måte sammenstiller resultatet av analysen og gir konkrete anbefalinger. Helsesjekken avsluttes med en utfyllende rapport som viser status for hele nettverket, og gir konkrete og begrunnede anbefalinger om endringer som bør gjøres.

Nettverk

Ønsker du å vite mer om alle fordelene med å ta en helsesjekk av nettverket ditt?

Kontakt oss

Fordeler med helsesjekk

Helsesjekk LAN er en god analyse av kundens lokale nettverksinfrastruktur. Analysen peker på potensielle problemer i nettverket, avvik i konfigurasjon opp mot «best practice», og kommer med anbefalinger på endringer som bør gjøres.

  • – Det kan utføres en enda mer dyptgående analyse i etterkant av helsesjekken etter nærmere avtale
  • – Helsesjekken utføres av en av våre dyktige konsulenter
  • – Dere får en komplett inventaroversikt av utstyr med informasjon om alle modeller, software- versjoner, oppetid og serienummer.
  • – Oversiktlig topologikart
  • – Kapasitetsrapport med oversikt over portstatus, CPU-, og minnebruk
  • – Vurdering av nettverksdesign i forhold til skalerbarhet

Les mer om våre andre nettverkstjenester

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00