Til innhold
Smart Sikkerhet - Innsikt

Smart Sikkerhet - Innsikt

Gir deg innsikten du trenger for å avdekke sårbarheter i din bedrift

Hvorfor velge Smart Sikkerhet – Innsikt?

Smart Sikkerhet – Innsikt – gir bedriften et totalbilde av IT-sikkerheten, og i hvilken grad de er eksponert for hendelser som kan ramme eller påvirke forretningen. Rapporten bygger på faktiske tekniske observasjoner, men også på undersøkelser gjort med henblikk på kultur og holdninger blant de ansatte, samt fokus hos ledelsen.

Smart Sikkerhet – Innsikt – ser kultur blant de ansatte i sammenheng med tekniske funn i nettverket og kan på den måten si noe om sårbarheten hos bedriften.

Last gjerne ned produktarket for Smart Sikkerhet – Innsikt

Sikkerhet

Ønsker du å vite mer om alle fordelene med å foreta en Smart Sikkerhet - Innsikt rapport?

Kontakt oss
Smart Sikkerhet - Innsikt

Fordeler med Smart Sikkerhet – Innsikt

Kultursjekk
Digital spørreundersøkelse rettet mot alle ansatte i bedriften for å avdekke holdninger, kunnskap og brukermønster om IT.

Ledelsessamtaler
Individuelle samtaler avholdes med hele ledergruppen i selskapet for å avdekke bevissthet rundt ansvaret for sikkerhet.

Sikkerhetsovervåking
Monitorering av trafikken inn og ut av bedriftens nettverk for å identifisere potensiell sårbar brukeradferd, trafikkmønster og sikkerhetsangrep.

Helsesjekk
Teknisk måling av bedriftens interne nettverk der man kan avdekke om man er utsatt for sikkerhetsbrudd, og hvilke sårbarheter som finnes i nettverket.

 

 

Les mer om våre sikkerhetstjenester

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00