Til innhold
Vulnerability Analysis

Vulnerability Analysis

Gir deg innsikten du trenger for å agere på sikkerhetsbrudd

Proaktivt arbeid med å forbedre sikkerheten

Hjelper deg å oppdage eventuelle sikkerhetshull i nettverket ditt og gir deg en plan for utbedringer og sikring. Proaktivt arbeid med å forbedre sikkerheten, før noen andre utnytter sårbarhetene som kanskje finnes, er aldri feil.

Hvorfor velge Vulnerability Analysis?

Kontinuerlige automatiserte sårbarhetsanalyser gir deg oversikt over mulige sikkerhetshull før et sikkerhetsbrudd oppstår. Nøye sjekking av eksponerte tjenester fra internett, servere og klientnettet. Analysene fra undersøkelsen vil danne grunnlag for en rapport med oversikt over alle sårbarheter og sikkerhetshull, samt en prioriteringsliste over hva som bør utbedres. Finnes det sårbarheter det kan være tvil om, vil det gjøres en manuell vurdering for å fjerne resultater.

Sikkerhet

Ønsker du å vite mer om alle fordelene med å foreta en Vulnerability Analysis?

Kontakt oss

Fordeler med Vulnerability Analysis

Innsikt
Analysen gir deg innsikt i bedriftens eksponerings- og sårbarhetsnivå.

Helsesjekk
Det blir brukt en sensor for å gjøre en full gjennomgang av nettverket til selskapet med det formål å avdekke hva slags sårbarheter og trusler man står ovenfor.

Sikkerhetsovervåking
Det blir satt ut en sensor for analysering av datatrafikk i nettverket. Dette for å avdekke om, og i hvilken grad, selskapet er eksponert for sikkerhetsbrudd/hendelser.

Kultursjekk
Gjennomføring av en spørreundersøkelse mot ansatte i bedriften for å avdekke nivået på en intern sikkerhetskultur.

Ledelsessamtaler
Individuelle samtaler avholdes med hele ledergruppen i selskapet for å avdekke bevissthet rundt ansvaret for sikkerhet.

Les mer om våre sikkerhetstjenester

Teknisk Support

23 03 59 50

Kontakt oss

23 03 59 00